Usługi BHP

Kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP
Szanowni Państwo. Serdecznie zapraszamy do stałej współpracy w zakresie obsługi Państwa firmy pod kątem BHP. Powierzając sferę bezpieczeństwa i higieny pracy naszej firmie zyskują Państwo pewność, iż każdy aspekt związany z tą dziedziną jest zawsze dopięty na ostatni guzik.

W ramach wpółpracy zyskują Państwo profesjonalną służbę BHP, która przeprowadzi szkolenia w wyznaczanych przez Państwa terminach, sporządzi pełną dokumentację BHP wraz z jej aktualizowaniem na bieżąco, przypilnuje wszystkich terminów, oraz zajmie się wszystkimi zadaniami służby BHP w zakładzie pracy. Pełny zakres usług wchodzących w zakres kompleksowej obsługi przedstawia lista poniżej. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kliknąć w zagadnienie które Państwa szczególnie interesuje. Zapraszamy do kontaktu, chętnie odwiedzimy Państwa firmę w celu przedstawienia oferty.

  • Szkolenia BHP wstępne
  • Szkolenia BHP okresowe
  • Audyty, okresowe kontrole stanu BHP
  • Dokumentacja BHP (ocena ryzyka zawodowego, instrukcje BHP, wszelkie rejestry)
  • Ochrona PPOŻ
  • Postępowania powypadkowe
  • Reprezentowanie firmy przed Państwową Inspekcją Pracy, Sanepidem
  • Organizacja oraz koordynowanie pomiarów środowiska pracy (hałas, oświetlenie, drgania, zapylenie, itp.)
  • Zadania służby BHP wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby BHP

Created by: cdx.pl